Tuinaarde

Bekijk de tuinaarde op de website. Op de site zie je naast potgrond, cacaodoppen, houtsnippers, verschillende soorten tuinaarde zoals speciaal voor de moestuin. Tezamen met water is aarde essentieel om een goede kweek te verkrijgen, en belangrijk is dat de aarde schoon is. Bij nieuwe aarde is bemesten de eerste jaren niet nodig, sterker nog, je kunt beter niet bemesten om overbemesting te voorkomen. In principe heb je nu het goede adres gevonden om een moderne tuin aan te leggen, lees in dit artikel over de doelstellingen van een moderne tuin. De samenstelling van tuinaarde en potgrond is heel speciaal, bekijk het product op de website.

Klimaatverandering vraagt om andere tuinaanleg

Dat er veel vraag is naar goede tuinaarde is logisch. Vooral het reguleren van vocht vraagt om een andere aanpak dan vroeger. Aarde kan water doorlaten maar ook vasthouden. Tot op zekere hoogte kan grond water tegenhouden, denk aan dijken, en wat je op de veengronden ziet het wateroppervlak van een kanaal waar scheepvaart doorheen gaat hoger is dan het grasland ernaast. Aangezien zomers extreem nat of droog kunnen zijn moet je met de bodembedekking maatregelen treffen. Je wil immers geen plassen in de tuin, maar ook geen planten en struiken die verdrogen en doodgaan tijdens een sproeiverbod.

Een tuin aanleggen die klaar is voor de toekomst

Naast de goede tuinaarde is alles verkrijgbaar om een moderne tuin aan te leggen. Vroeger lag het accent op egaliseren en veel bestraten, nu juist niet meer. Een greppel of zink realiseren waar overtollig regenwater naartoe kan stromen, en een tuinpad wat water kan absorberen is van deze tijd. Ideaal is dan een tuinpad van anti worteldoek van een meter breed en dat bedekken met houtsnippers. Je hebt dan een tuinpad waar geen plassen op zullen komen, maar de aarde onder het tuinpad blijft vochtig wat ideaal is tijdens een droge zomer. Naast het tuinpad aarde met een samenstelling, en dat dan juist niet egaal harken.